THỐNG KÊ KẾT QUẢ MỖI NGÀY
NGÀY CẤP SVIP ĐỀ KẾT QUẢ
Thứ năm, 06-08-2020
20-07-2020 29 TRÚNG SVIP ĐỀ: 29X2
19-07-2020 34 TRÚNG SVIP ĐỀ: 34X2
18-07-2020 86 TRÚNG SVIP ĐỀ: 86
17-07-2020 14 TRÚNG SVIP ĐỀ: 14
16-07-2020 11 TRÚNG SVIP ĐỀ: 11
15-07-2020 02 TRÚNG SVIP ĐỀ: 02
14-07-2020 89 TRÚNG SVIP ĐỀ: 89
13-07-2020 08 TRÚNG SVIP ĐỀ: 08
12-07-2020 90 TRÚNG SVIP ĐỀ: 90
11-07-2020 16 TRÚNG SVIP ĐỀ: 16
10-07-2020 69 TRÚNG SVIP ĐỀ: 69
09-07-2020 91 TRÚNG SVIP ĐỀ: 91
08-07-2020 83 TRÚNG SVIP ĐỀ: 83
07-07-2020 60 TRÚNG SVIP ĐỀ: 60
06-07-2020 70 TRÚNG SVIP ĐỀ: 70
05-07-2020 70 TRÚNG SVIP ĐỀ: 70