THỐNG KÊ KẾT QUẢ MỖI NGÀY
NGÀY CẤP SVIP BẠCH THỦ KẾT QUẢ
Thứ ba, 07-04-2020
15-03-2020 37 TRÚNG SVIP BT: 37
14-03-2020 72 TRÚNG SVIP BT: 72
13-03-2020 87 TRÚNG SVIP BT: 87X2
12-03-2020 09 TRÚNG SVIP BT: 09
11-03-2020 74 TRÚNG SVIP BT: 74
10-03-2020 10 TRƯỢT
09-03-2020 99 TRƯỢT
08-03-2020 30 TRƯỢT
07-03-2020 03 TRÚNG SVIP BT: 03
06-03-2020 73 TRÚNG SVIP BT: 73X3
05-03-2020 63 TRÚNG SVIP BT: 63
04-03-2020 98 TRÚNG SVIP BT: 98X2
03-03-2020 76 TRÚNG SVIP BT: 76
02-03-2020 00 TRÚNG SVIP BT: 00
01-03-2020 09 TRÚNG SVIP BT: 09
29-02-2020 18 TRÚNG SVIP BT: 18