THỐNG KÊ KẾT QUẢ MỖI NGÀY
NGÀY CẤP SVIP BẠCH THỦ KẾT QUẢ
Thứ năm, 06-08-2020
20-07-2020 29 TRÚNG SVIP BT: 29X2
19-07-2020 06 TRÚNG SVIP BT: 06
18-07-2020 00 TRÚNG SVIP BT: 00
17-07-2020 85 TRÚNG SVIP BT: 85
16-07-2020 90 TRÚNG SVIP BT: 90X2
15-07-2020 11 TRÚNG SVIP BT: 11
14-07-2020 36 TRÚNG SVIP BT: 36
13-07-2020 43 TRÚNG SVIP BT: 43
12-07-2020 93 TRÚNG SVIP BT: 93X2
11-07-2020 26 TRÚNG SVIP BT: 26
10-07-2020 95 TRÚNG SVIP BT: 95
09-07-2020 47 TRÚNG SVIP BT: 47X2
08-07-2020 47 TRÚNG SVIP BT: 47
07-07-2020 81 TRÚNG SVIP BT: 81
06-07-2020 21 TRÚNG SVIP BT: 21
05-07-2020 56 TRÚNG SVIP BT: 56X2