THỐNG KÊ KẾT QUẢ MỖI NGÀY
NGÀY CẤP SVIP BẠCH THỦ KẾT QUẢ
Thứ sáu, 24-09-2021
23-09-2021 58 TRÚNG SVIP BT: 58
22-09-2021 81 TRÚNG SVIP BT: 81
21-09-2021 18 TRÚNG SVIP BT: 18
20-09-2021 34 TRÚNG SVIP BT: 34
19-09-2021 41 TRÚNG SVIP BT: 41
18-09-2021 51 TRÚNG SVIP BT: 51
17-09-2021 29 TRÚNG SVIP BT: 29
16-09-2021 71 TRÚNG SVIP BT: 71
15-09-2021 50 TRÚNG SVIP BT: 50
14-09-2021 49 TRÚNG SVIP BT: 49
13-09-2021 76 TRÚNG SVIP BT: 76
12-09-2021 53 TRÚNG SVIP BT: 53
11-09-2021 53 TRÚNG SVIP BT: 53
10-09-2021 60 TRÚNG SVIP BT: 60
09-09-2021 12 TRÚNG SVIP BT: 12
08-09-2021 77 TRÚNG SVIP BT: 77