THỐNG KÊ KẾT QUẢ MỖI NGÀY
NGÀY CẤP SVIP BẠCH THỦ KẾT QUẢ
Thứ ba, 07-04-2020
31-03-2020 12 TRÚNG SVIP BT: 12
30-03-2020 39 TRÚNG SVIP BT: 39
29-03-2020 83 TRÚNG SVIP BT: 83
28-03-2020 79 TRÚNG SVIP BT: 79X2
27-03-2020 99 TRÚNG SVIP BT: 99
26-03-2020 4 TRÚNG SVIP BT: 4
25-03-2020 57 TRÚNG SVIP BT: 57
24-03-2020 95 TRÚNG SVIP BT: 95
23-03-2020 10 TRÚNG SVIP BT: 10
22-03-2020 19 TRÚNG SVIP BT: 19
21-03-2020 21 TRÚNG SVIP BT: 21X2
20-03-2020 78 TRÚNG SVIP BT: 78
19-03-2020 79 TRÚNG SVIP BT: 79X2
18-03-2020 94 TRÚNG SVIP BT: 94X3
17-03-2020 84 TRÚNG SVIP BT: 84
16-03-2020 63 TRÚNG SVIP BT: 63