THỐNG KÊ KẾT QUẢ MỖI NGÀY
NGÀY CẤP SVIP BẠCH THỦ KẾT QUẢ
Thứ năm, 24-09-2020
23-09-2020 67 TRÚNG SVIP BT: 67X2
22-09-2020 45 TRÚNG SVIP BT: 45
21-09-2020 51 TRÚNG SVIP BT: 51
20-09-2020 54 TRÚNG SVIP BT: 54
19-09-2020 89 TRÚNG SVIP BT: 89
18-09-2020 74 TRÚNG SVIP BT: 74
17-09-2020 31 TRÚNG SVIP BT: 31X2
16-09-2020 40 TRÚNG SVIP BT: 40X2
15-09-2020 67 TRÚNG SVIP BT: 67
14-09-2020 33 TRÚNG SVIP BT: 33
13-09-2020 04 TRÚNG SVIP BT: 04
12-09-2020 18 TRÚNG SVIP BT: 18
11-09-2020 52 TRÚNG SVIP BT: 52
10-09-2020 87 TRÚNG SVIP BT: 87
09-09-2020 11 TRÚNG SVIP BT: 11
08-09-2020 94 TRÚNG SVIP BT: 94