THỐNG KÊ KẾT QUẢ MỖI NGÀY
NGÀY CẤP SVIP BẠCH THỦ KẾT QUẢ
Thứ ba, 26-05-2020
25-05-2020 17 TRÚNG SVIP BT: 17
24-05-2020 22 TRÚNG SVIP BT: 22
23-05-2020 15 TRÚNG SVIP BT: 15
22-05-2020 66 TRÚNG SVIP BT: 66
21-05-2020 10 TRÚNG SVIP BT: 10
20-05-2020 68 TRÚNG SVIP BT: 68
19-05-2020 57 TRÚNG SVIP BT: 57X2
18-05-2020 16 TRÚNG SVIP BT: 16X2
17-05-2020 72 TRÚNG SVIP BT: 72
16-05-2020 44 TRÚNG SVIP BT: 44
15-05-2020 38 TRÚNG SVIP BT: 38
14-05-2020 44 TRÚNG SVIP BT: 44
13-05-2020 02 TRÚNG SVIP BT: 02
12-05-2020 25 TRÚNG SVIP BT: 25
11-05-2020 36 TRÚNG SVIP BT: 36
10-05-2020 42 TRÚNG SVIP BT: 42