THỐNG KÊ KẾT QUẢ MỖI NGÀY
NGÀY CẤP SVIP 3 CÀNG KẾT QUẢ
Thứ năm, 24-09-2020
23-09-2020 811 TRƯỢT
22-09-2020 586 TRƯỢT
21-09-2020 757 TRÚNG SVIP 3C: 757
20-09-2020 042 TRÚNG SVIP 3C: 042
19-09-2020 104 TRƯỢT
18-09-2020 290 TRÚNG SVIP 3C: 290
17-09-2020 170 TRÚNG SVIP 3C: 170
16-09-2020 582 TRÚNG SVIP 3C: 582
15-09-2020 030 TRÚNG SVIP 3C: 030
14-09-2020 589 TRƯỢT
13-09-2020 463 TRÚNG SVIP 3C: 463
12-09-2020 980 TRƯỢT
11-09-2020 129 TRÚNG SVIP 3C: 129
10-09-2020 420 TRƯỢT
09-09-2020 100 TRƯỢT
08-09-2020 022 TRÚNG SVIP 3C: 022