THỐNG KÊ KẾT QUẢ MỖI NGÀY
NGÀY CẤP SVIP 3 CÀNG KẾT QUẢ
Thứ sáu, 24-09-2021
23-09-2021 634 TRƯỢT
22-09-2021 873 TRÚNG SVIP 3C: 873
21-09-2021 183 TRƯỢT
20-09-2021 119 TRƯỢT
19-09-2021 957 TRÚNG SVIP 3C: 957
18-09-2021 901 TRÚNG SVIP 3C: 901
17-09-2021 430 TRƯỢT
16-09-2021 193 TRƯỢT
15-09-2021 965 TRÚNG SVIP 3C: 965
14-09-2021 159 TRÚNG SVIP 3C: 159
13-09-2021 548 TRÚNG SVIP 3C: 548
12-09-2021 449 TRƯỢT
11-09-2021 754 TRƯỢT
10-09-2021 629 TRƯỢT
09-09-2021 724 TRÚNG SVIP 3C: 724
08-09-2021 938 TRÚNG SVIP 3C: 938