THỐNG KÊ KẾT QUẢ MỖI NGÀY
NGÀY CẤP SIÊU LÔ + XIÊN 2 KẾT QUẢ
Thứ ba, 07-04-2020
31-03-2020 58 | 96 62 TRÚNG SL: 58 | TRÚNG LÔ: 96
30-03-2020 95 | 58 94 TRÚNG SL: 95X2 | TRÚNG XIÊN 2: 58 94
29-03-2020 67 | 24 13 TRƯỢT | TRÚNG XIÊN 2: 24 13
28-03-2020 81 | 3 45 TRÚNG SL: 81 | TRÚNG XIÊN 2: 3 45
27-03-2020 28 | 93 70 TRÚNG SL: 28 | TRÚNG XIÊN 2: 93 70
26-03-2020 37 | 58 38 TRƯỢT | TRÚNG XIÊN 2: 58 38X2
25-03-2020 94 | 64 88 TRƯỢT | TRÚNG XIÊN 2: 64 88
24-03-2020 84 | 65 12 TRƯỢT | TRÚNG XIÊN 2: 65 12
23-03-2020 88 | 7 53 TRƯỢT | TRÚNG LÔ: 7
22-03-2020 14 | 22 52 TRƯỢT | TRÚNG XIÊN 2: 22X2 52
21-03-2020 13 | 15 98 TRƯỢT | TRÚNG XIÊN 2: 15 98X2
20-03-2020 74 | 63 06 TRÚNG SL: 74X2 | TRÚNG LÔ: 06
19-03-2020 14 | 67 43 TRƯỢT | TRÚNG LÔ: 67
18-03-2020 94 | 33 12 TRÚNG SL: 94X3 | TRÚNG XIÊN 2: 33 12
17-03-2020 11 | 12 50 TRÚNG SL: 11X2 | TRÚNG LÔ: 12
16-03-2020 74 | 10 23 TRÚNG SL: 74X2 | TRÚNG LÔ: 10