THỐNG KÊ KẾT QUẢ MỖI NGÀY
NGÀY CẤP SIÊU LÔ + XIÊN 2 KẾT QUẢ
Thứ sáu, 24-09-2021
23-09-2021 29 | 42 72 TRƯỢT | TRÚNG XIÊN 2: 42 72
22-09-2021 21 | 08 94 TRƯỢT | TRƯỢT
21-09-2021 72 | 92 62 TRÚNG SL: 72X2 | TRÚNG LÔ: 62
20-09-2021 00 | 96 21 TRÚNG SL: 00X2 | TRÚNG LÔ: 96
19-09-2021 18 | 43 18 TRÚNG SL: 18X2 | TRÚNG LÔ: 18X2
18-09-2021 82 | 53 52 TRƯỢT | TRÚNG LÔ: 52
17-09-2021 68 | 49 32 TRƯỢT | TRÚNG XIÊN 2: 49 32
16-09-2021 87 | 42 63 TRƯỢT | TRÚNG XIÊN 2: 42 63
15-09-2021 72 | 66 57 TRƯỢT | TRÚNG XIÊN 2: 66 57
14-09-2021 10 | 59 50 TRÚNG SL: 10X2 | TRÚNG XIÊN 2: 59 50
13-09-2021 33 | 82 98 TRƯỢT | TRÚNG LÔ: 98
12-09-2021 83 | 49 65 TRÚNG SL: 83X3 | TRÚNG XIÊN 2: 49 65
11-09-2021 19 | 39 52 TRÚNG SL: 19X2 | TRÚNG LÔ: 39
10-09-2021 27 | 01 96 TRƯỢT | TRÚNG LÔ: 01
09-09-2021 72 | 36 66 TRƯỢT | TRƯỢT
08-09-2021 99 | 98 51 TRÚNG SL: 99X2 | TRÚNG LÔ: 51