THỐNG KÊ KẾT QUẢ MỖI NGÀY
NGÀY CẤP SIÊU LÔ + XIÊN 2 KẾT QUẢ
Thứ ba, 26-05-2020
25-05-2020 24 | 39 24 TRÚNG SL: 24X2 | TRÚNG XIÊN 2: 39 24X2
24-05-2020 93 | 74 15 TRƯỢT | TRÚNG LÔ: 15
23-05-2020 83 | 25 71 TRƯỢT | TRÚNG XIÊN 2: 25 71
22-05-2020 92 | 66 83 TRƯỢT | TRÚNG LÔ: 66
21-05-2020 94 | 38 51 TRÚNG SL: 94X2 | TRÚNG XIÊN 2: 38X2 51
20-05-2020 22 | 51 61 TRƯỢT | TRÚNG XIÊN 2: 51 61
19-05-2020 26 | 34 75 TRÚNG SL: 26X2 | TRÚNG XIÊN 2: 34 75
18-05-2020 41 | 49 44 TRƯỢT | TRÚNG LÔ: 49X2
17-05-2020 23 | 24 83 TRÚNG SL: 23X2 | TRÚNG LÔ: 83
16-05-2020 18 | 23 46 TRƯỢT | TRÚNG XIÊN 2: 23 46
15-05-2020 41 | 74 47 TRÚNG SL: 41X2 | TRÚNG LÔ: 47
14-05-2020 70 | 84 65 TRƯỢT | TRÚNG LÔ: 65
13-05-2020 11 | 38 11 TRÚNG SL: 11 | TRÚNG LÔ: 11
12-05-2020 33 | 46 27 TRÚNG SL: 33X2 | TRÚNG XIÊN 2: 46 27
11-05-2020 66 | 00 25 TRÚNG SL: 66 | TRÚNG XIÊN 2: 00 25
10-05-2020 12 | 52 50 TRƯỢT | TRÚNG LÔ: 52