THỐNG KÊ KẾT QUẢ MỖI NGÀY
NGÀY CẤP SIÊU LÔ + XIÊN 2 KẾT QUẢ
Thứ năm, 24-09-2020
23-09-2020 32 | 93 20 TRÚNG SL: 32 | TRÚNG XIÊN 2: 93 20
22-09-2020 87 | 17 33 TRÚNG SL: 87 | TRÚNG XIÊN 2: 17 33
21-09-2020 65 | 92 82 TRƯỢT | TRƯỢT
20-09-2020 16 | 61 60 TRƯỢT | TRÚNG LÔ: 61
19-09-2020 96 | 68 04 TRƯỢT | TRÚNG XIÊN 2: 68X2 04
18-09-2020 22 | 12 97 TRƯỢT | TRÚNG XIÊN 2: 12X3 97
17-09-2020 97 | 60 09 TRÚNG SL: 97 | TRÚNG XIÊN 2: 60 09
16-09-2020 23 | 19 51 TRƯỢT | TRÚNG XIÊN 2: 19 51
15-09-2020 21 | 25 39 TRÚNG SL: 21 | TRÚNG LÔ: 39
14-09-2020 31 | 93 79 TRÚNG SL: 31X2 | TRÚNG XIÊN 2: 93 79
13-09-2020 01 | 44 54 TRÚNG SL: 01X2 | TRÚNG LÔ: 44
12-09-2020 51 | 80 84 TRÚNG SL: 51 | TRÚNG XIÊN 2: 80X2 84
11-09-2020 93 | 93 68 TRÚNG SL: 93X2 | TRÚNG XIÊN 2: 93X2 68X2
10-09-2020 50 | 12 73 TRƯỢT | TRƯỢT
09-09-2020 34 | 03 14 TRƯỢT | TRÚNG LÔ: 14
08-09-2020 91 | 73 17 TRÚNG SL: 91X3 | TRÚNG XIÊN 2: 73 17