THỐNG KÊ KẾT QUẢ MỖI NGÀY
NGÀY CẤP ĐỀ + SONG THỦ KẾT QUẢ
Thứ ba, 07-04-2020
31-03-2020 19 | 57 96 TRÚNG ĐỀ: 19X2 | TRÚNG ST: 57X2 96
30-03-2020 02 | 5 39 TRÚNG ĐỀ: 02 | TRÚNG ST: 5 39
29-03-2020 03 | 42 43 TRƯỢT | TRÚNG LÔ: 42
28-03-2020 59 | 53 23 TRÚNG ĐỀ: 59X2 | TRÚNG ST: 53 23
27-03-2020 55 | 32 55 TRÚNG ĐỀ: 55 | TRÚNG ST: 32 55
26-03-2020 34 | 6 82 TRÚNG LÔ: 34 | TRÚNG ST: 6X2 82
25-03-2020 96 | 49 40 TRÚNG ĐỀ: 96 | TRÚNG LÔ: 40
24-03-2020 77 | 65 95 TRÚNG LÔ: 77 | TRÚNG ST: 65 95
23-03-2020 23 | 04 93 TRÚNG ĐỀ: 23 | TRÚNG ST: 04 93
22-03-2020 24 | 27 52 TRÚNG ĐỀ: 24 | TRÚNG ST: 27 52
21-03-2020 21 | 27 35 TRÚNG ĐỀ: 21X2 | TRÚNG LÔ: 35
20-03-2020 37 | 21 47 TRƯỢT | TRÚNG LÔ: 21
19-03-2020 74 | 89 32 TRÚNG ĐỀ: 74X2 | TRÚNG ST: 89 32
18-03-2020 89 | 12 00 TRÚNG ĐỀ: 89 | TRÚNG ST: 12 00
17-03-2020 67 | 37 12 TRÚNG ĐỀ: 67 | TRÚNG LÔ: 12
16-03-2020 23 | 63 15 TRƯỢT | TRÚNG ST: 63 15