THỐNG KÊ KẾT QUẢ MỖI NGÀY
NGÀY CẤP ĐỀ + SONG THỦ KẾT QUẢ
Thứ năm, 24-09-2020
23-09-2020 11 | 10 69 TRÚNG ĐỀ: 11X2 | TRÚNG ST: 10 69
22-09-2020 76 | 33 17 TRÚNG LÔ: 76 | TRÚNG ST: 33 17
21-09-2020 57 | 20 63 TRÚNG ĐỀ: 57 | TRÚNG LÔ: 63
20-09-2020 42 | 97 48 TRÚNG ĐỀ: 42 | TRÚNG LÔ: 97X3
19-09-2020 14 | 89 14 TRÚNG LÔ: 14 | TRÚNG ST: 89 14
18-09-2020 80 | 68 37 TRÚNG LÔ: 80 | TRÚNG ST: 68 37
17-09-2020 70 | 97 28 TRÚNG ĐỀ: 70 | TRÚNG ST: 97 28
16-09-2020 82 | 40 94 TRÚNG ĐỀ: 82 | TRÚNG ST: 40X2 94
15-09-2020 30 | 09 43 TRÚNG ĐỀ: 30 | TRÚNG ST: 09 43
14-09-2020 89 | 31 27 TRÚNG ĐỀ: 89X2 | TRÚNG ST: 31X2 27
13-09-2020 63 | 94 84 TRÚNG ĐỀ: 63 | TRÚNG ST: 94 84
12-09-2020 70 | 61 29 TRƯỢT | TRÚNG ST: 61X3 29
11-09-2020 28 | 76 85 TRÚNG LÔ: 28 | TRÚNG LÔ: 85
10-09-2020 20 | 42 87 TRÚNG ĐỀ: 20 | TRÚNG ST: 42 87
09-09-2020 00 | 89 14 TRÚNG ĐỀ: 00 | TRÚNG ST: 89 14
08-09-2020 21 | 49 59 TRƯỢT | TRÚNG LÔ: 49