THỐNG KÊ KẾT QUẢ MỖI NGÀY
NGÀY CẤP ĐỀ + SONG THỦ KẾT QUẢ
Thứ sáu, 24-09-2021
23-09-2021 33 | 86 19 TRƯỢT | TRÚNG LÔ: 19X2
22-09-2021 73 | 42 73 TRÚNG ĐỀ: 73X2 | TRÚNG ST: 42 73X2
21-09-2021 83 | 44 62 TRÚNG ĐỀ: 83X3 | TRÚNG LÔ: 62
20-09-2021 19 | 20 17 TRÚNG ĐỀ: 19X3 | TRÚNG ST: 20 17
19-09-2021 56 | 58 57 TRÚNG LÔ: 56 | TRÚNG LÔ: 57
18-09-2021 00 | 01 67 TRƯỢT | TRÚNG ST: 01 67
17-09-2021 30 | 15 32 TRÚNG ĐỀ: 30X2 | TRÚNG ST: 15 32
16-09-2021 93 | 57 30 TRÚNG ĐỀ: 93 | TRÚNG LÔ: 30X3
15-09-2021 65 | 62 81 TRÚNG ĐỀ: 65 | TRÚNG ST: 62 81
14-09-2021 59 | 22 67 TRÚNG ĐỀ: 59 | TRÚNG LÔ: 67
13-09-2021 48 | 48 08 TRÚNG ĐỀ: 48 | TRÚNG ST: 48 08
12-09-2021 49 | 51 11 TRÚNG ĐỀ: 49 | TRÚNG ST: 51 11
11-09-2021 44 | 95 73 TRƯỢT | TRÚNG ST: 95 73
10-09-2021 29 | 19 38 TRÚNG ĐỀ: 29 | TRÚNG ST: 19 38
09-09-2021 24 | 86 58 TRÚNG ĐỀ: 24 | TRÚNG ST: 86 58
08-09-2021 37 | 08 19 TRƯỢT | TRÚNG ST: 08 19