THỐNG KÊ KẾT QUẢ MỖI NGÀY
NGÀY CẤP ĐỀ + SONG THỦ KẾT QUẢ
Thứ ba, 26-05-2020
25-05-2020 11 | 64 10 TRÚNG ĐỀ: 11X3 | TRÚNG ST: 64 10
24-05-2020 89 | 82 78 TRƯỢT | TRÚNG LÔ: 82X2
23-05-2020 80 | 80 06 TRƯỢT | TRÚNG LÔ: 06
22-05-2020 99 | 21 79 TRƯỢT | TRƯỢT
21-05-2020 37 | 74 63 TRƯỢT | TRÚNG ST: 74 63
20-05-2020 65 | 85 97 TRÚNG ĐỀ: 65 | TRÚNG LÔ: 85
19-05-2020 00 | 47 49 TRÚNG ĐỀ: 00X2 | TRÚNG LÔ: 49
18-05-2020 54 | 42 11 TRÚNG ĐỀ: 54 | TRÚNG ST: 42X3 11X2
17-05-2020 80 | 75 88 TRÚNG ĐỀ: 80X2 | TRÚNG LÔ: 88
16-05-2020 46 | 36 65 TRÚNG ĐỀ: 46 | TRÚNG ST: 36 65
15-05-2020 95 | 69 18 TRÚNG ĐỀ: 95X2 | TRÚNG LÔ: 69
14-05-2020 63 | 78 44 TRÚNG ĐỀ: 63 | TRÚNG ST: 78 44
13-05-2020 96 | 50 85 TRƯỢT | TRÚNG ST: 50 85
12-05-2020 09 | 18 46 TRÚNG ĐỀ: 09 | TRÚNG ST: 18 46
11-05-2020 09 | 49 92 TRƯỢT | TRÚNG ST: 49 92
10-05-2020 65 | 65 59 TRÚNG ĐỀ: 65 | TRÚNG ST: 65 59