THỐNG KÊ KẾT QUẢ MỖI NGÀY
NGÀY CẤP ĐỀ + SIÊU LÔ KẾT QUẢ
Thứ ba, 07-04-2020
15-03-2020 01 | 14 TRÚNG ĐỀ: 01 | TRÚNG SL: 14X2
14-03-2020 15 | 05 TRÚNG ĐỀ: 15X3 | TRÚNG SL: 05
13-03-2020 18 | 00 TRÚNG ĐỀ: 18 | TRÚNG SL: 00X3
12-03-2020 51 | 32 TRÚNG ĐỀ: 51 | TRÚNG SL: 32X2
11-03-2020 24 | 45 TRÚNG ĐỀ: 24 | TRÚNG SL: 45X2
10-03-2020 39 | 80 TRƯỢT | TRƯỢT
09-03-2020 72 | 61 TRƯỢT | TRÚNG SL: 61X2
08-03-2020 50 | 75 TRƯỢT | TRƯỢT
07-03-2020 68 | 11 TRÚNG ĐỀ: 68 | TRƯỢT
06-03-2020 53 | 67 TRƯỢT | TRƯỢT
05-03-2020 91 | 53 TRÚNG ĐỀ: 91 | TRÚNG SL: 53X2
04-03-2020 24 | 99 TRÚNG LÔ: 24 | TRƯỢT
03-03-2020 23 | 34 TRÚNG ĐỀ: 23 | TRƯỢT
02-03-2020 88 | 66 TRƯỢT | TRÚNG SL: 66
01-03-2020 35 | 72 TRÚNG ĐỀ: 35 | TRÚNG SL: 72X2
29-02-2020 16 | 00 TRƯỢT | TRƯỢT