THỐNG KÊ KẾT QUẢ MỖI NGÀY
NGÀY CẤP ĐỀ + SIÊU LÔ KẾT QUẢ
Thứ năm, 06-08-2020
20-07-2020 38 | 36 TRÚNG LÔ: 38 | TRÚNG SL: 36
19-07-2020 44 | 77 TRƯỢT | TRƯỢT
18-07-2020 86 | 22 TRÚNG ĐỀ: 86 | TRƯỢT
17-07-2020 15 | 50 TRÚNG LÔ: 15 | TRÚNG SL: 50X2
16-07-2020 11 | 09 TRÚNG ĐỀ: 11 | TRƯỢT
15-07-2020 12 | 41 TRƯỢT | TRÚNG SL: 41
14-07-2020 89 | 20 TRÚNG ĐỀ: 89 | TRÚNG SL: 20X2
13-07-2020 08 | 80 TRÚNG ĐỀ: 08 | TRÚNG SL: 80
12-07-2020 90 | 14 TRÚNG ĐỀ: 90 | TRƯỢT
11-07-2020 16 | 38 TRÚNG ĐỀ: 16 | TRƯỢT
10-07-2020 69 | 56 TRÚNG ĐỀ: 69 | TRƯỢT
09-07-2020 91 | 30 TRÚNG ĐỀ: 91 | TRƯỢT
08-07-2020 93 | 70 TRÚNG LÔ: 93 | TRƯỢT
07-07-2020 60 | 40 TRÚNG ĐỀ: 60 | TRƯỢT
06-07-2020 70 | 72 TRÚNG ĐỀ: 70 | TRÚNG SL: 72X2
05-07-2020 71 | 21 TRƯỢT | TRƯỢT