THỐNG KÊ KẾT QUẢ MỖI NGÀY
NGÀY CẤP ĐỀ + SIÊU LÔ KẾT QUẢ
Thứ năm, 24-09-2020
23-09-2020 11 | 31 TRÚNG ĐỀ: 11X2 | TRÚNG SL: 31
22-09-2020 86 | 96 TRÚNG ĐỀ: 86X3 | TRƯỢT
21-09-2020 67 | 74 TRƯỢT | TRÚNG SL: 74
20-09-2020 42 | 06 TRÚNG ĐỀ: 42 | TRÚNG SL: 06X2
19-09-2020 04 | 97 TRÚNG ĐỀ: 04 | TRƯỢT
18-09-2020 91 | 02 TRƯỢT | TRƯỢT
17-09-2020 70 | 97 TRÚNG ĐỀ: 70 | TRÚNG SL: 97
16-09-2020 82 | 33 TRÚNG ĐỀ: 82 | TRÚNG SL: 33X2
15-09-2020 31 | 11 TRƯỢT | TRÚNG SL: 11X2
14-09-2020 99 | 30 TRƯỢT | TRƯỢT
13-09-2020 64 | 01 TRÚNG LÔ: 64 | TRÚNG SL: 01X2
12-09-2020 80 | 61 TRÚNG ĐỀ: 80X2 | TRÚNG SL: 61X3
11-09-2020 29 | 93 TRÚNG ĐỀ: 29 | TRÚNG SL: 93X2
10-09-2020 20 | 40 TRÚNG ĐỀ: 20 | TRÚNG SL: 40X2
09-09-2020 00 | 14 TRÚNG ĐỀ: 00 | TRÚNG SL: 14
08-09-2020 22 | 91 TRÚNG ĐỀ: 22 | TRÚNG SL: 91X3