THỐNG KÊ KẾT QUẢ MỖI NGÀY
NGÀY CẤP ĐỀ + SIÊU LÔ KẾT QUẢ
Thứ sáu, 24-09-2021
23-09-2021 34 | 19 TRÚNG ĐỀ: 34 | TRÚNG SL: 19X2
22-09-2021 62 | 31 TRƯỢT | TRÚNG SL: 31X2
21-09-2021 83 | 82 TRÚNG ĐỀ: 83X3 | TRƯỢT
20-09-2021 19 | 10 TRÚNG ĐỀ: 19X3 | TRÚNG SL: 10
19-09-2021 57 | 18 TRÚNG ĐỀ: 57 | TRÚNG SL: 18X2
18-09-2021 01 | 84 TRÚNG ĐỀ: 01 | TRƯỢT
17-09-2021 30 | 68 TRÚNG ĐỀ: 30X2 | TRƯỢT
16-09-2021 93 | 98 TRÚNG ĐỀ: 93 | TRƯỢT
15-09-2021 65 | 92 TRÚNG ĐỀ: 65 | TRÚNG SL: 92
14-09-2021 58 | 20 TRƯỢT | TRƯỢT
13-09-2021 48 | 33 TRÚNG ĐỀ: 48 | TRƯỢT
12-09-2021 49 | 83 TRÚNG ĐỀ: 49 | TRÚNG SL: 83X3
11-09-2021 44 | 19 TRƯỢT | TRÚNG SL: 19X2
10-09-2021 39 | 18 TRƯỢT | TRƯỢT
09-09-2021 24 | 62 TRÚNG ĐỀ: 24 | TRÚNG SL: 62X2
08-09-2021 38 | 99 TRÚNG ĐỀ: 38 | TRÚNG SL: 99X2