THỐNG KÊ KẾT QUẢ MỖI NGÀY
NGÀY CẤP ĐỀ + BẠCH THỦ KẾT QUẢ
Thứ ba, 07-04-2020
15-03-2020 12 | 24 TRƯỢT | TRÚNG BT: 24X2
14-03-2020 15 | 90 TRÚNG ĐỀ: 15X3 | TRÚNG BT: 90
13-03-2020 18 | 19 TRÚNG ĐỀ: 18 | TRÚNG BT: 19
12-03-2020 51 | 94 TRÚNG ĐỀ: 51 | TRÚNG BT: 94
11-03-2020 24 | 60 TRÚNG ĐỀ: 24 | TRÚNG BT: 60
10-03-2020 49 | 05 TRÚNG ĐỀ: 49 | TRÚNG BT: 05
09-03-2020 73 | 28 TRÚNG ĐỀ: 73 | TRÚNG BT: 28
08-03-2020 60 | 61 TRÚNG ĐỀ: 60 | TRÚNG BT: 61
07-03-2020 68 | 73 TRÚNG ĐỀ: 68 | TRÚNG BT: 73
06-03-2020 44 | 00 TRƯỢT | TRÚNG BT: 00X2
05-03-2020 91 | 07 TRÚNG ĐỀ: 91 | TRÚNG BT: 07
04-03-2020 23 | 31 TRÚNG ĐỀ: 23 | TRÚNG BT: 31
03-03-2020 23 | 27 TRÚNG ĐỀ: 23 | TRƯỢT
02-03-2020 87 | 22 TRÚNG ĐỀ: 87 | TRƯỢT
01-03-2020 35 | 13 TRÚNG ĐỀ: 35 | TRÚNG BT: 13
29-02-2020 05 | 52 TRÚNG ĐỀ: 05X2 | TRÚNG BT: 52