THỐNG KÊ KẾT QUẢ MỖI NGÀY
NGÀY CẤP ĐỀ + BẠCH THỦ KẾT QUẢ
Thứ sáu, 24-09-2021
23-09-2021 44 | 63 TRƯỢT | TRÚNG BT: 63
22-09-2021 73 | 99 TRÚNG ĐỀ: 73X2 | TRÚNG BT: 99
21-09-2021 83 | 72 TRÚNG ĐỀ: 83X3 | TRÚNG BT: 72X2
20-09-2021 19 | 31 TRÚNG ĐỀ: 19X3 | TRÚNG BT: 31
19-09-2021 56 | 03 TRÚNG LÔ: 56 | TRÚNG BT: 03
18-09-2021 11 | 49 TRƯỢT | TRÚNG BT: 49
17-09-2021 30 | 93 TRÚNG ĐỀ: 30X2 | TRƯỢT
16-09-2021 93 | 63 TRÚNG ĐỀ: 93 | TRÚNG BT: 63
15-09-2021 65 | 92 TRÚNG ĐỀ: 65 | TRÚNG BT: 92
14-09-2021 59 | 78 TRÚNG ĐỀ: 59 | TRƯỢT
13-09-2021 48 | 98 TRÚNG ĐỀ: 48 | TRÚNG BT: 98
12-09-2021 49 | 84 TRÚNG ĐỀ: 49 | TRÚNG BT: 84
11-09-2021 64 | 51 TRƯỢT | TRÚNG BT: 51
10-09-2021 29 | 19 TRÚNG ĐỀ: 29 | TRÚNG BT: 19
09-09-2021 24 | 71 TRÚNG ĐỀ: 24 | TRÚNG BT: 71
08-09-2021 39 | 35 TRƯỢT | TRÚNG BT: 35