THỐNG KÊ KẾT QUẢ MỖI NGÀY
NGÀY CẤP ĐỀ + BẠCH THỦ KẾT QUẢ
Thứ ba, 07-04-2020
31-03-2020 19 | 59 TRÚNG ĐỀ: 19X2 | TRƯỢT
30-03-2020 01 | 82 TRƯỢT | TRÚNG BT: 82
29-03-2020 13 | 14 TRÚNG LÔ: 13 | TRÚNG BT: 14
28-03-2020 58 | 58 TRÚNG LÔ: 58 | TRÚNG BT: 58
27-03-2020 55 | 38 TRÚNG ĐỀ: 55 | TRÚNG BT: 38X2
26-03-2020 35 | 65 TRÚNG ĐỀ: 35 | TRƯỢT
25-03-2020 86 | 55 TRƯỢT | TRÚNG BT: 55
24-03-2020 78 | 43 TRÚNG ĐỀ: 78 | TRÚNG BT: 43
23-03-2020 22 | 7 TRƯỢT | TRÚNG BT: 7
22-03-2020 14 | 33 TRƯỢT | TRÚNG BT: 33
21-03-2020 21 | 90 TRÚNG ĐỀ: 21X2 | TRÚNG BT: 90X2
20-03-2020 36 | 56 TRÚNG ĐỀ: 36 | TRÚNG BT: 56
19-03-2020 75 | 51 TRƯỢT | TRÚNG BT: 51X2
18-03-2020 99 | 42 TRƯỢT | TRƯỢT
17-03-2020 68 | 93 TRƯỢT | TRÚNG BT: 93
16-03-2020 21 | 63 TRƯỢT | TRÚNG BT: 63