THỐNG KÊ KẾT QUẢ MỖI NGÀY
NGÀY CẤP ĐỀ + BẠCH THỦ KẾT QUẢ
Thứ năm, 24-09-2020
23-09-2020 11 | 69 TRÚNG ĐỀ: 11X2 | TRÚNG BT: 69
22-09-2020 96 | 74 TRƯỢT | TRÚNG BT: 74
21-09-2020 58 | 97 TRƯỢT | TRƯỢT
20-09-2020 41 | 97 TRƯỢT | TRÚNG BT: 97X3
19-09-2020 03 | 79 TRƯỢT | TRÚNG BT: 79
18-09-2020 90 | 46 TRÚNG ĐỀ: 90 | TRƯỢT
17-09-2020 70 | 41 TRÚNG ĐỀ: 70 | TRÚNG BT: 41
16-09-2020 72 | 88 TRƯỢT | TRÚNG BT: 88
15-09-2020 30 | 37 TRÚNG ĐỀ: 30 | TRÚNG BT: 37
14-09-2020 89 | 85 TRÚNG ĐỀ: 89X2 | TRÚNG BT: 85X2
13-09-2020 63 | 35 TRÚNG ĐỀ: 63 | TRÚNG BT: 35
12-09-2020 80 | 21 TRÚNG ĐỀ: 80X2 | TRÚNG BT: 21
11-09-2020 29 | 54 TRÚNG ĐỀ: 29 | TRÚNG BT: 54
10-09-2020 20 | 01 TRÚNG ĐỀ: 20 | TRƯỢT
09-09-2020 10 | 10 TRÚNG LÔ: 10 | TRÚNG BT: 10
08-09-2020 22 | 55 TRÚNG ĐỀ: 22 | TRÚNG BT: 55X3