THỐNG KÊ KẾT QUẢ MỖI NGÀY
NGÀY CẤP ĐỀ + 3 CÀNG KẾT QUẢ
Thứ ba, 07-04-2020
31-03-2020 19 | 908 TRÚNG ĐỀ: 19X2 | TRƯỢT
30-03-2020 03 | 802 TRƯỢT | TRƯỢT
29-03-2020 14 | 824 TRÚNG ĐỀ: 14 | TRƯỢT
28-03-2020 59 | 249 TRÚNG ĐỀ: 59X2 | TRƯỢT
27-03-2020 55 | 554 TRÚNG ĐỀ: 55 | TRƯỢT
26-03-2020 35 | 135 TRÚNG ĐỀ: 35 | TRÚNG 3C: 135
25-03-2020 96 | 297 TRÚNG ĐỀ: 96 | TRƯỢT
24-03-2020 69 | 468 TRƯỢT | TRƯỢT
23-03-2020 23 | 233 TRÚNG ĐỀ: 23 | TRƯỢT
22-03-2020 34 | 133 TRÚNG LÔ: 34 | TRƯỢT
21-03-2020 22 | 630 TRƯỢT | TRƯỢT
20-03-2020 36 | 835 TRÚNG ĐỀ: 36 | TRƯỢT
19-03-2020 74 | 074 TRÚNG ĐỀ: 74X2 | TRÚNG 3C: 074
18-03-2020 89 | 579 TRÚNG ĐỀ: 89 | TRƯỢT
17-03-2020 67 | 258 TRÚNG ĐỀ: 67 | TRƯỢT
16-03-2020 22 | 413 TRÚNG ĐỀ: 22 | TRƯỢT