THỐNG KÊ KẾT QUẢ MỖI NGÀY
NGÀY CẤP ĐỀ + 3 CÀNG KẾT QUẢ
Thứ ba, 26-05-2020
25-05-2020 12 | 211 TRÚNG LÔ: 12 | TRÚNG 3C: 211
24-05-2020 78 | 789 TRƯỢT | TRƯỢT
23-05-2020 91 | 990 TRÚNG ĐỀ: 91 | TRƯỢT
22-05-2020 98 | 299 TRÚNG ĐỀ: 98X3 | TRƯỢT
21-05-2020 38 | 738 TRÚNG ĐỀ: 38X2 | TRÚNG 3C: 738
20-05-2020 65 | 275 TRÚNG ĐỀ: 65 | TRƯỢT
19-05-2020 00 | 600 TRÚNG ĐỀ: 00X2 | TRÚNG 3C: 600
18-05-2020 54 | 554 TRÚNG ĐỀ: 54 | TRÚNG 3C: 554
17-05-2020 80 | 381 TRÚNG ĐỀ: 80X2 | TRƯỢT
16-05-2020 47 | 145 TRƯỢT | TRƯỢT
15-05-2020 95 | 795 TRÚNG ĐỀ: 95X2 | TRÚNG 3C: 795
14-05-2020 64 | 964 TRƯỢT | TRƯỢT
13-05-2020 95 | 794 TRÚNG ĐỀ: 95 | TRƯỢT
12-05-2020 09 | 009 TRÚNG ĐỀ: 09 | TRÚNG 3C: 009
11-05-2020 29 | 419 TRƯỢT | TRÚNG 3C: 419
10-05-2020 66 | 766 TRƯỢT | TRƯỢT