THỐNG KÊ KẾT QUẢ MỖI NGÀY
NGÀY CẤP ĐỀ + 3 CÀNG KẾT QUẢ
Thứ sáu, 24-09-2021
23-09-2021 44 | 533 TRƯỢT | TRƯỢT
22-09-2021 63 | 872 TRƯỢT | TRƯỢT
21-09-2021 94 | 082 TRÚNG LÔ: 94 | TRƯỢT
20-09-2021 19 | 019 TRÚNG ĐỀ: 19X3 | TRÚNG 3C: 019
19-09-2021 57 | 958 TRÚNG ĐỀ: 57 | TRƯỢT
18-09-2021 11 | 900 TRƯỢT | TRƯỢT
17-09-2021 40 | 331 TRƯỢT | TRƯỢT
16-09-2021 92 | 093 TRƯỢT | TRÚNG 3C: 093
15-09-2021 55 | 964 TRƯỢT | TRƯỢT
14-09-2021 59 | 159 TRÚNG ĐỀ: 59 | TRÚNG 3C: 159
13-09-2021 48 | 549 TRÚNG ĐỀ: 48 | TRƯỢT
12-09-2021 49 | 349 TRÚNG ĐỀ: 49 | TRÚNG 3C: 349
11-09-2021 54 | 654 TRÚNG ĐỀ: 54 | TRÚNG 3C: 654
10-09-2021 18 | 529 TRƯỢT | TRÚNG 3C: 529
09-09-2021 14 | 723 TRƯỢT | TRƯỢT
08-09-2021 38 | 939 TRÚNG ĐỀ: 38 | TRƯỢT