THỐNG KÊ KẾT QUẢ MỖI NGÀY
NGÀY CẤP ĐỀ + 3 CÀNG KẾT QUẢ
Thứ năm, 24-09-2020
23-09-2020 11 | 712 TRÚNG ĐỀ: 11X2 | TRƯỢT
22-09-2020 86 | 476 TRÚNG ĐỀ: 86X3 | TRƯỢT
21-09-2020 46 | 756 TRƯỢT | TRƯỢT
20-09-2020 42 | 042 TRÚNG ĐỀ: 42 | TRÚNG 3C: 042
19-09-2020 05 | 005 TRƯỢT | TRƯỢT
18-09-2020 90 | 291 TRÚNG ĐỀ: 90 | TRƯỢT
17-09-2020 70 | 170 TRÚNG ĐỀ: 70 | TRÚNG 3C: 170
16-09-2020 82 | 572 TRÚNG ĐỀ: 82 | TRƯỢT
15-09-2020 30 | 030 TRÚNG ĐỀ: 30 | TRÚNG 3C: 030
14-09-2020 89 | 489 TRÚNG ĐỀ: 89X2 | TRÚNG 3C: 489
13-09-2020 73 | 464 TRƯỢT | TRƯỢT
12-09-2020 80 | 880 TRÚNG ĐỀ: 80X2 | TRÚNG 3C: 880
11-09-2020 19 | 129 TRƯỢT | TRÚNG 3C: 129
10-09-2020 20 | 320 TRÚNG ĐỀ: 20 | TRÚNG 3C: 320
09-09-2020 00 | 001 TRÚNG ĐỀ: 00 | TRƯỢT
08-09-2020 22 | 021 TRÚNG ĐỀ: 22 | TRƯỢT