THỐNG KÊ KẾT QUẢ MỖI NGÀY
NGÀY CẤP ĐẦU-ĐUÔI KẾT QUẢ
Thứ ba, 07-04-2020
31-03-2020 1-9 TRÚNG ĐẦU: 1 TRÚNG ĐUÔI: 9
30-03-2020 0-2 TRÚNG ĐẦU: 0 TRÚNG ĐUÔI: 2
29-03-2020 1-4 TRÚNG ĐẦU: 1 TRÚNG ĐUÔI: 4
28-03-2020 4-7 TRƯỢT
27-03-2020 3-6 TRƯỢT
26-03-2020 2-5 TRÚNG ĐUÔI: 5
25-03-2020 9-4 TRÚNG ĐẦU: 9
24-03-2020 7-8 TRÚNG ĐẦU: 7 TRÚNG ĐUÔI: 8
23-03-2020 2-3 TRÚNG ĐẦU: 2 TRÚNG ĐUÔI: 3
22-03-2020 2-2 TRÚNG ĐẦU: 2
21-03-2020 3-1 TRÚNG ĐUÔI: 1
20-03-2020 3-6 TRÚNG ĐẦU: 3 TRÚNG ĐUÔI: 6
19-03-2020 6-4 TRÚNG ĐUÔI: 4
18-03-2020 8-9 TRÚNG ĐẦU: 8 TRÚNG ĐUÔI: 9
17-03-2020 6-6 TRÚNG ĐẦU: 6
16-03-2020 2-2 TRÚNG ĐẦU: 2 TRÚNG ĐUÔI: 2