THỐNG KÊ KẾT QUẢ MỖI NGÀY
NGÀY CẤP ĐẦU-ĐUÔI KẾT QUẢ
Thứ năm, 24-09-2020
23-09-2020 1-1 TRÚNG ĐẦU: 1 TRÚNG ĐUÔI: 1
22-09-2020 8-8 TRÚNG ĐẦU: 8
21-09-2020 5-7 TRÚNG ĐẦU: 5 TRÚNG ĐUÔI: 7
20-09-2020 4-0 TRÚNG ĐẦU: 4
19-09-2020 0-6 TRÚNG ĐẦU: 0
18-09-2020 9-0 TRÚNG ĐẦU: 9 TRÚNG ĐUÔI: 0
17-09-2020 7-0 TRÚNG ĐẦU: 7 TRÚNG ĐUÔI: 0
16-09-2020 8-2 TRÚNG ĐẦU: 8 TRÚNG ĐUÔI: 2
15-09-2020 1-0 TRÚNG ĐUÔI: 0
14-09-2020 8-7 TRÚNG ĐẦU: 8
13-09-2020 6-3 TRÚNG ĐẦU: 6 TRÚNG ĐUÔI: 3
12-09-2020 8-0 TRÚNG ĐẦU: 8 TRÚNG ĐUÔI: 0
11-09-2020 2-8 TRÚNG ĐẦU: 2
10-09-2020 2-0 TRÚNG ĐẦU: 2 TRÚNG ĐUÔI: 0
09-09-2020 0-0 TRÚNG ĐẦU: 0 TRÚNG ĐUÔI: 0
08-09-2020 2-2 TRÚNG ĐẦU: 2 TRÚNG ĐUÔI: 2