THỐNG KÊ KẾT QUẢ MỖI NGÀY
NGÀY CẤP ĐẦU ĐUÔI + SONG THỦ + XIÊN 4 KẾT QUẢ
Thứ sáu, 24-09-2021
23-09-2021 1-4 | 39 56 | 96 39 73 86 TRÚNG ĐUÔI: 4 | TRÚNG ST: 39 56X2 | TRÚNG LÔ: 96 39 73
22-09-2021 7-3 | 12 07 | 01 03 59 18 TRÚNG ĐẦU: 7 TRÚNG ĐUÔI: 3 | TRÚNG ST: 12 07 | TRÚNG XIÊN 4: 01 03 59 18
21-09-2021 7-3 | 74 12 | 91 07 08 18 TRÚNG ĐUÔI: 3 | TRÚNG LÔ: 12 | TRÚNG LÔ: 91 08 18
20-09-2021 1-9 | 27 35 | 95 83 60 24 TRÚNG ĐẦU: 1 TRÚNG ĐUÔI: 9 | TRƯỢT | TRÚNG LÔ: 60 24
19-09-2021 5-7 | 32 01 | 19 82 03 69 TRÚNG ĐẦU: 5 TRÚNG ĐUÔI: 7 | TRÚNG ST: 32 01 | TRÚNG LÔ: 19 03 69X2
18-09-2021 0-1 | 73 01 | 47 73 71 51 TRÚNG ĐẦU: 0 TRÚNG ĐUÔI: 1 | TRÚNG LÔ: 01 | TRÚNG LÔ: 47X2 71 51
17-09-2021 1-0 | 29 76 | 67 90 78 49 TRÚNG ĐUÔI: 0 | TRÚNG ST: 29 76 | TRÚNG XIÊN 4: 67 90 78X2 49
16-09-2021 9-1 | 48 84 | 19 95 36 66 TRÚNG ĐẦU: 9 | TRÚNG ST: 48 84 | TRÚNG LÔ: 19
15-09-2021 6-3 | 38 92 | 56 82 24 65 TRÚNG ĐẦU: 6 | TRÚNG LÔ: 92 | TRÚNG LÔ: 82X2 65
14-09-2021 5-9 | 04 76 | 82 10 64 84 TRÚNG ĐẦU: 5 TRÚNG ĐUÔI: 9 | TRÚNG ST: 04 76 | TRÚNG XIÊN 4: 82 10X2 64 84X3
13-09-2021 4-9 | 07 91 | 90 57 24 18 TRÚNG ĐẦU: 4 | TRÚNG LÔ: 91 | TRÚNG LÔ: 90 57
12-09-2021 4-7 | 00 85 | 44 50 51 64 TRÚNG ĐẦU: 4 | TRÚNG ST: 00 85 | TRÚNG LÔ: 44 50 51
11-09-2021 5-4 | 37 80 | 70 93 73 39 TRÚNG ĐẦU: 5 TRÚNG ĐUÔI: 4 | TRÚNG LÔ: 80 | TRÚNG LÔ: 70 73 39
10-09-2021 0-9 | 43 00 | 11 29 08 57 TRÚNG ĐUÔI: 9 | TRÚNG LÔ: 43 | TRÚNG XIÊN 4: 11 29 08 57
09-09-2021 2-4 | 51 80 | 51 41 50 85 TRÚNG ĐẦU: 2 TRÚNG ĐUÔI: 4 | TRƯỢT | TRÚNG LÔ: 41 50X2
08-09-2021 3-8 | 29 05 | 28 35 81 52 TRÚNG ĐẦU: 3 TRÚNG ĐUÔI: 8 | TRÚNG ST: 29 05 | TRÚNG LÔ: 35 81 52