THỐNG KÊ KẾT QUẢ MỖI NGÀY
NGÀY CẤP ĐẦU ĐUÔI + SONG THỦ + XIÊN 4 KẾT QUẢ
Thứ năm, 24-09-2020
23-09-2020 0-1 | 86 36 | 08 69 36 61 TRÚNG ĐUÔI: 1 | TRÚNG ST: 86 36 | TRÚNG LÔ: 69 36 61
22-09-2020 8-4 | 51 34 | 67 18 33 46 TRÚNG ĐẦU: 8 | TRƯỢT | TRÚNG LÔ: 67 33 46
21-09-2020 5-6 | 18 49 | 26 13 54 98 TRÚNG ĐẦU: 5 | TRÚNG LÔ: 49 | TRÚNG LÔ: 13 54 98
20-09-2020 4-2 | 79 11 | 52 49 00 05 TRÚNG ĐẦU: 4 TRÚNG ĐUÔI: 2 | TRÚNG LÔ: 79 | TRÚNG XIÊN 4: 52 49 00 05
19-09-2020 0-4 | 44 35 | 93 78 21 53 TRÚNG ĐẦU: 0 TRÚNG ĐUÔI: 4 | TRƯỢT | TRÚNG LÔ: 93 78 53X2
18-09-2020 7-0 | 87 99 | 13 88 99 98 TRÚNG ĐUÔI: 0 | TRÚNG LÔ: 99 | TRÚNG LÔ: 88 99 98
17-09-2020 7-0 | 61 85 | 97 54 09 41 TRÚNG ĐẦU: 7 TRÚNG ĐUÔI: 0 | TRÚNG ST: 61 85 | TRÚNG LÔ: 97 09 41
16-09-2020 8-2 | 43 97 | 83 52 21 61 TRÚNG ĐẦU: 8 TRÚNG ĐUÔI: 2 | TRÚNG ST: 43 97 | TRÚNG XIÊN 4: 83 52 21 61
15-09-2020 3-0 | 39 79 | 42 63 21 39 TRÚNG ĐẦU: 3 TRÚNG ĐUÔI: 0 | TRÚNG LÔ: 39 | TRÚNG LÔ: 63 21 39
14-09-2020 8-9 | 31 61 | 61 07 64 52 TRÚNG ĐẦU: 8 TRÚNG ĐUÔI: 9 | TRÚNG ST: 31X2 61 | TRÚNG LÔ: 61 64
13-09-2020 6-2 | 74 48 | 54 93 80 99 TRÚNG ĐẦU: 6 | TRÚNG LÔ: 48 | TRÚNG LÔ: 80 99X2
12-09-2020 8-0 | 03 24 | 61 78 94 62 TRÚNG ĐẦU: 8 TRÚNG ĐUÔI: 0 | TRÚNG ST: 03 24 | TRÚNG LÔ: 61X3 78
11-09-2020 2-9 | 67 96 | 92 44 05 26 TRÚNG ĐẦU: 2 TRÚNG ĐUÔI: 9 | TRƯỢT | TRÚNG LÔ: 05
10-09-2020 0-0 | 04 33 | 98 87 94 32 TRÚNG ĐUÔI: 0 | TRÚNG ST: 04X2 33 | TRÚNG LÔ: 87 94
09-09-2020 0-0 | 11 37 | 00 88 24 10 TRÚNG ĐẦU: 0 TRÚNG ĐUÔI: 0 | TRÚNG ST: 11 37 | TRÚNG XIÊN 4: 00 88 24X2 10
08-09-2020 2-2 | 41 69 | 12 34 58 69 TRÚNG ĐẦU: 2 TRÚNG ĐUÔI: 2 | TRÚNG LÔ: 69 | TRÚNG XIÊN 4: 12 34 58 69