THỐNG KÊ KẾT QUẢ MỖI NGÀY
NGÀY CẤP BẠCH THỦ KẾT QUẢ
Thứ năm, 06-08-2020
20-07-2020 37 TRÚNG BT: 37
19-07-2020 10 TRƯỢT
18-07-2020 33 TRÚNG BT: 33
17-07-2020 41 TRÚNG BT: 41
16-07-2020 75 TRÚNG BT: 75
15-07-2020 46 TRƯỢT
14-07-2020 02 TRƯỢT
13-07-2020 40 TRÚNG BT: 40
12-07-2020 18 TRÚNG BT: 18
11-07-2020 88 TRÚNG BT: 88
10-07-2020 76 TRÚNG BT: 76
09-07-2020 43 TRƯỢT
08-07-2020 05 TRÚNG BT: 05
07-07-2020 41 TRÚNG BT: 41
06-07-2020 81 TRÚNG BT: 81
05-07-2020 25 TRÚNG BT: 25