THỐNG KÊ KẾT QUẢ MỖI NGÀY
NGÀY CẤP BẠCH THỦ KẾT QUẢ
Thứ ba, 07-04-2020
15-03-2020 92 TRƯỢT
14-03-2020 01 TRƯỢT
13-03-2020 30 TRƯỢT
12-03-2020 99 TRƯỢT
11-03-2020 62 TRƯỢT
10-03-2020 06 TRÚNG BT: 06
09-03-2020 76 TRÚNG BT: 76
08-03-2020 06 TRƯỢT
07-03-2020 03 TRÚNG BT: 03
06-03-2020 11 TRÚNG BT: 11
05-03-2020 65 TRƯỢT
04-03-2020 61 TRÚNG BT: 61
03-03-2020 67 TRƯỢT
02-03-2020 94 TRÚNG BT: 94
01-03-2020 04 TRÚNG BT: 04
29-02-2020 66 TRÚNG BT: 66