THỐNG KÊ KẾT QUẢ MỖI NGÀY
NGÀY CẤP BẠCH THỦ KẾT QUẢ
Thứ ba, 07-04-2020
31-03-2020 17 TRÚNG BT: 17
30-03-2020 94 TRÚNG BT: 94
29-03-2020 66 TRÚNG BT: 66X2
28-03-2020 95 TRÚNG BT: 95
27-03-2020 00 TRƯỢT
26-03-2020 12 TRÚNG BT: 12
25-03-2020 73 TRÚNG BT: 73X2
24-03-2020 05 TRÚNG BT: 05
23-03-2020 52 TRÚNG BT: 52
22-03-2020 8 TRÚNG BT: 8
21-03-2020 78 TRƯỢT
20-03-2020 81 TRƯỢT
19-03-2020 29 TRÚNG BT: 29
18-03-2020 21 TRƯỢT
17-03-2020 72 TRÚNG BT: 72
16-03-2020 65 TRƯỢT