THỐNG KÊ KẾT QUẢ MỖI NGÀY
NGÀY CẤP BẠCH THỦ KẾT QUẢ
Thứ năm, 24-09-2020
23-09-2020 11 TRÚNG BT: 11X2
22-09-2020 09 TRÚNG BT: 09
21-09-2020 02 TRÚNG BT: 02
20-09-2020 81 TRÚNG BT: 81
19-09-2020 93 TRÚNG BT: 93
18-09-2020 31 TRƯỢT
17-09-2020 33 TRƯỢT
16-09-2020 86 TRÚNG BT: 86
15-09-2020 69 TRÚNG BT: 69
14-09-2020 31 TRÚNG BT: 31X2
13-09-2020 64 TRÚNG BT: 64
12-09-2020 25 TRƯỢT
11-09-2020 81 TRÚNG BT: 81
10-09-2020 00 TRƯỢT
09-09-2020 55 TRƯỢT
08-09-2020 37 TRƯỢT