THỐNG KÊ KẾT QUẢ MỖI NGÀY
NGÀY CẤP BẠCH THỦ KẾT QUẢ
Thứ ba, 26-05-2020
25-05-2020 85 TRÚNG BT: 85X2
24-05-2020 57 TRÚNG BT: 57
23-05-2020 96 TRƯỢT
22-05-2020 77 TRÚNG BT: 77
21-05-2020 38 TRÚNG BT: 38X2
20-05-2020 84 TRÚNG BT: 84
19-05-2020 39 TRÚNG BT: 39
18-05-2020 97 TRƯỢT
17-05-2020 85 TRÚNG BT: 85
16-05-2020 45 TRÚNG BT: 45
15-05-2020 38 TRÚNG BT: 38
14-05-2020 84 TRƯỢT
13-05-2020 84 TRƯỢT
12-05-2020 88 TRÚNG BT: 88
11-05-2020 99 TRÚNG BT: 99
10-05-2020 75 TRƯỢT