THỐNG KÊ KẾT QUẢ MỖI NGÀY
NGÀY CẤP BẠCH THỦ KẾT QUẢ
Thứ sáu, 24-09-2021
23-09-2021 01 TRƯỢT
22-09-2021 13 TRÚNG BT: 13
21-09-2021 77 TRÚNG BT: 77
20-09-2021 10 TRÚNG BT: 10
19-09-2021 28 TRÚNG BT: 28
18-09-2021 83 TRÚNG BT: 83X2
17-09-2021 90 TRÚNG BT: 90
16-09-2021 59 TRÚNG BT: 59
15-09-2021 92 TRÚNG BT: 92
14-09-2021 59 TRÚNG BT: 59
13-09-2021 08 TRÚNG BT: 08
12-09-2021 30 TRÚNG BT: 30
11-09-2021 96 TRÚNG BT: 96
10-09-2021 75 TRÚNG BT: 75
09-09-2021 41 TRÚNG BT: 41
08-09-2021 64 TRƯỢT