THỐNG KÊ KẾT QUẢ MỖI NGÀY
NGÀY CẤP 3 CÀNG + SIÊU LÔ KẾT QUẢ
Thứ năm, 24-09-2020
23-09-2020 710 | 43 TRƯỢT | TRƯỢT
22-09-2020 476 | 77 TRƯỢT | TRƯỢT
21-09-2020 757 | 54 TRÚNG 3C: 757 | TRÚNG SL: 54
20-09-2020 041 | 06 TRƯỢT | TRÚNG SL: 06X2
19-09-2020 004 | 96 TRÚNG 3C: 004 | TRƯỢT
18-09-2020 290 | 12 TRÚNG 3C: 290 | TRÚNG SL: 12X3
17-09-2020 171 | 96 TRƯỢT | TRÚNG SL: 96X2
16-09-2020 583 | 34 TRƯỢT | TRƯỢT
15-09-2020 030 | 11 TRÚNG 3C: 030 | TRÚNG SL: 11X2
14-09-2020 489 | 32 TRÚNG 3C: 489 | TRƯỢT
13-09-2020 464 | 11 TRƯỢT | TRƯỢT
12-09-2020 881 | 62 TRƯỢT | TRƯỢT
11-09-2020 129 | 94 TRÚNG 3C: 129 | TRƯỢT
10-09-2020 321 | 31 TRƯỢT | TRƯỢT
09-09-2020 001 | 14 TRƯỢT | TRÚNG SL: 14
08-09-2020 022 | 91 TRÚNG 3C: 022 | TRÚNG SL: 91X3