THỐNG KÊ KẾT QUẢ MỖI NGÀY
NGÀY CẤP 3 CÀNG + SIÊU LÔ KẾT QUẢ
Thứ ba, 07-04-2020
31-03-2020 909 | 47 TRƯỢT | TRƯỢT
30-03-2020 803 | 85 TRƯỢT | TRƯỢT
29-03-2020 914 | 56 TRÚNG 3C: 914 | TRÚNG SL: 56
28-03-2020 269 | 92 TRƯỢT | TRƯỢT
27-03-2020 445 | 38 TRƯỢT | TRÚNG SL: 38X2
26-03-2020 225 | 38 TRƯỢT | TRÚNG SL: 38X2
25-03-2020 295 | 85 TRƯỢT | TRƯỢT
24-03-2020 469 | 75 TRƯỢT | TRƯỢT
23-03-2020 122 | 97 TRƯỢT | TRƯỢT
22-03-2020 133 | 14 TRƯỢT | TRƯỢT
21-03-2020 532 | 15 TRƯỢT | TRÚNG SL: 15
20-03-2020 736 | 73 TRÚNG 3C: 736 | TRÚNG SL: 73
19-03-2020 065 | 04 TRƯỢT | TRÚNG SL: 04X2
18-03-2020 499 | 93 TRƯỢT | TRƯỢT
17-03-2020 257 | 01 TRƯỢT | TRƯỢT
16-03-2020 422 | 75 TRƯỢT | TRÚNG SL: 75